c1
Transporti

Mundesojme transportin e te gjitha veturave nga shtetet Europiane dhe ato te Amerikes. Transporti behet ne menyre grupor profesional me mjetet te cilat jane adekuate per transportin e veturave.

c2
Transporti 2

Mundesojme transportin e te gjitha veturave nga shtetet Europiane dhe ato te Amerikes. Transporti behet ne menyre grupor profesional me mjetet te cilat jane adekuate per transportin e veturave.

c3
Transporti 3

Mundesojme transportin e te gjitha veturave nga shtetet Europiane dhe ato te Amerikes. Transporti behet ne menyre grupor profesional me mjetet te cilat jane adekuate per transportin e veturave.